Koszt publikacji artykułu:

Koszt publikacji w czasopiśmie:
  • 28 EUR
Koszt jednego egzemplarza drukowanego czasopisma:
  • 22 EUR

Publikacja w czasopiśmie obejmują::

  • Recenzja artykułu
  • Publikacja w czasopiśmie elektronicznym
  • Dostęp do elektronicznej wersji czasopisma
  • Publikacja w drukowanym czasopiśmie
  • Wysyłanie drukowanego czasopisma autorowi
  • Umieszczenie czasopisma i artykułów w międzynarodowych indeksach i bazach