Koszt publikacji artykułu:

Koszt publikacji w czasopiśmie:
 • 20 USD
 • 18 EUR
 • 1400 RUR
 • 540 UAH
 • 75 PLN
Koszt jednego egzemplarza drukowanego czasopisma:
 • 15 USD
 • 12 EUR
 • 1050 RUR
 • 405 UAH
 • 57 PLN

Publikacja w czasopiśmie obejmują::

 • Recenzja artykułu
 • Publikacja w czasopiśmie elektronicznym
 • Dostęp do elektronicznej wersji czasopisma
 • Publikacja w drukowanym czasopiśmie
 • Wysyłanie drukowanego czasopisma autorowi
 • Umieszczenie czasopisma i artykułów w międzynarodowych indeksach i bazach