Koszt publikacji artykułu:

Koszt publikacji w czasopiśmie:
 • 30 USD
 • 28 EUR
 • 2400 RUR
 • 870 UAH
 • 117 PLN
Koszt jednego egzemplarza drukowanego czasopisma:
 • 24 USD
 • 22 EUR
 • 1920 RUR
 • 670 UAH
 • 93 PLN

Publikacja w czasopiśmie obejmują::

 • Recenzja artykułu
 • Publikacja w czasopiśmie elektronicznym
 • Dostęp do elektronicznej wersji czasopisma
 • Publikacja w drukowanym czasopiśmie
 • Wysyłanie drukowanego czasopisma autorowi
 • Umieszczenie czasopisma i artykułów w międzynarodowych indeksach i bazach