International Independent Scientific Journal

Czasopismo naukowe  «International independent scientific journal» (skrócona nazwa – „IISJ”) zostało opublikowane od 2019 r.

IJIFACTOR – 1.8

Cosmos Impact Factor- 3.741

International Independent Scientific Journal​

ISSN 3547-2340

Częstotliwość: 12 razy w roku – co miesiąc.

W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku angielskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim i innych.

Czasopismo skierowane jest do pracowników instytucji naukowo-badawczych, nauczycieli i studentów, zainteresowanych działaczy naukowych. Czasopismo ma wzrastającą kompetentną publiczność.

Artykuły podlegają niezależnym recenzjom z udziałem czołowych ekspertów, na podstawie których podejmowana jest decyzja o publikacji artykułów lub konieczności ich dopracowania z uwzględnieniem uwag recenzentów.

Dlaczego nauka jest ważna w naszym świecie?

„Do podniesienia nowych zagadnień, zobaczenia nowych możliwości, rozważenia starych problemów pod nowym kątem wymagana jest twórcza wyobraźnia i wtedy obchodzony jest prawdziwy postęp w nauce.”

A. Einstein

Nasze zalety

Profesjonalizm

kierownictwa i pracowników

  • uwaga do każdego autora;
  • odpowiedzialność za terminowe wydanie czasopisma;
  • zorganizowanie procesu wydania czasopisma;
  • rzetelność;
  • etyka;
  • gwarancja publikacji artykułu;
  • wykwalifikowany zespół redakcyjny.

Wartość prac naukowych

opublikowanych w czasopiśmie

  • wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są umieszczane w indeksach naukowych i bazach cytowań;
  • promowanie czasopisma w naukowych bazach przyczynia się do zwiększenia wartości naukowej prac i badań opublikowanych w czasopiśmie.